De forskellige sandblæsningstyper

FV Sandblæsning ApS udfører arbejde for både private og erhvervsdrivende. Professionel facaderensning og facaderenovering med sandblæsning og kemisk afrensning. Vi afrenser huse, bygninger, facader og beton mm., for både private, virksomheder og entreprenørfirmaer.

 

Tørsandblæsning

Der er store støvgener når man sandblæser med denne metode. Tørsandblæsning kræver derfor som udgangspunkt, enten at du bor ude på landet eller har rejst et telt omkring din ejendom. Da sandblæsningen ikke må være til gene for dine naboer eller andre.
Se eksempler på tørsandblæsning

Vådsandblæsning

Er det samme som tørsandblæsning, hvor der udover luft også tilsættes vand, således at støvgenerne minimeres. Dette er den mest almindelige og oftests anbefalende form for sandblæsning til facaderensning.

Der er lidt mere arbejde ved vådsandblæsning, da alle facader efterfølgende skal højtryksspules for at fjerne det slamlag som vil sidde tilbage, for at sikre en god vedhæftning af den efterfølgende maling eller pudsning af muren, hvilket gør at prisen er en smule højere.

Højtruksspuling af slamlag efter facadeafrensning med vådsnadblæsning, klarer vi også og uden strøm, da alle vores mobile anlæg er udstyret med benzindrevne spulere.
Se eksempler på vådsandblæsning

Lavtryksblæsning

Lavtryksblæsning er grundlæggende det samme som vådsandblæsning, udført med et lidt lavere lufttryk. Ofte bruges der også andre blæsemidler end sand ved lavtryksblæsning, for at beskytte ældre, porøse facader og mursten. Hvilket betyder at denne form for afrensning også koster lidt mere.
Se eksempler på lavtryksblæsning

Støvfri sandblæsning

Også kaldet vacuumblæsning, som en speciel form for afrensning, uden afgivelse af sand og støv til omgivelserne. Støvfri sandblæsning er specifikt egnet til specielle arbejdsområder såsom levnedsmiddel- og fødevareindustrien m.m.

VIGTIGT!
Der gøres opmærksom på at ovenstående behandlinger SKAL anmeldes til kommune eller miljøcentre i Deres område, men det foretager vi naturligvis for Dem

Hedvandsrensning

Er meget varmt vand tilsat højt tryk. Hedvandsrensning anvendes til algeafrensning og afrensning af maling fra beton og murværk.
Se eksempler på hedvandsrensning 

Kemisk afrensning

Benyttes til facadeafrensning og facaderenovering af murværk, hvor facaden er tilsmudset af bilos og andet snavs, hvor facaden skal bevares intakt og kræver en skånsom afrensning.
Se eksempler på kemisk afrensning